Kembali ke Halaman Penuh

LAPURAN KEMAJUAN 1977 RANCANGAN PENGAIRAN MUDA

KodProduk :
DOC20162035
Harga :
Keterangan :
Maklumat berkaitan Laporan kemajuan kerja dan kewangan dibawah seliaan dan tanggungjawab Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (Muda Agricultural Development Authority, MADA) seperti pembinaan parit, tali air, dan projek tambatan hakisan pantai yang meliputi daerah-daerah di negeri Perlis dan daerah Jitra, Pendang dan Wan Mat Saman di negeri Kedah sepanjang tahun 1977.