Kembali ke Halaman Penuh

Communist Terrorrism In Malaya - The Emegency (With a chronology of important events, June 1948 - June 1952

KodProduk :
DOC20164512
Harga :
Keterangan :
Maklumat mengandungi peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan siri permbunuhan, beberapa serangan ke atas ladang-ladang getah, kawasan perlombongan biji timah di bawah kawalan Pan-Malayan Federation of Trade Union