PENAMATAN KURSUS, PELATIH-PELATIH BERSAMA-SAMA DENGAN CIK M. LOMAS, PENGETUA MAKTAB


ProductCode: IMG20168518
Price:
DocumentDescription: Gambar menunjukkan pelatih-pelatih yang dijemput balik untuk menamatkan kursus bersama-sama dengan Cik M. Lomas, Pengetua Maktab pada masa itu.