ROMBONGAN PERDAGANGAN CHINA, LAWATAN KE MALAYSIA, TAKLIMAT KEMAJUAN EKONOMI NEGARA DAN MATLAMAT-MATLAMAT RANCANGAN MALAYSIA KEDUA, BILIK GERAKAN NEGARA, KUALA LUMPUR - 24.08.1971


ProductCode: IMG20165530
Price:
DocumentDescription: Anggota-anggota rombongan Perdagangan tidak rasmi China telah diberi taklimat mengenai Kemajuan Ekonomi di Negara ini dan Matlamat-matlamat Rancangan Malaysia Kedua di Bilik Gerakan Negara, Kuala Lumpur, Hari ini (24 haribulan Ogos, 1971). Taklimat telah disampaikan oleh Encik Azizan bin Zainal Abidin, Ketua Majlis Keselamatan Negara (berdiri di kanan).