DATUK HUSSEIN ONN MENGADAKAN MESYUARAT DENGAN PENGURUS BESAR PERBADANAN KEMAJUAN EKONOMI NEGERI DAN KETUA BADAN BERKANUN, KUALA LUMPUR - 26.04.1974


ProductCode: IMG20167978
Price:
DocumentDescription: Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, Datuk Hussein Onn, telah mengadakan mesyuarat dengan para Pengurus Besar Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri dan Ketua Badan Berkanun di Kementerian Perdagangan dan Perindustrian, Kuala Lumpur hari ini (26hb April, 1974). Gambar menunjukkan Datuk Hussein Onn sedang berucap.Di kirinya ialah Encik Musa Hitam, Timbalan Menteri Perdagangan dan Perindustrian.