STESEN PEMANCARAN TELEVISYEN GUNUNG KEDAH, GUNUNG JERAI, KEDAH


ProductCode: IMG20163376
Price:
DocumentDescription: Pemandangan stesen Pemancaran Televisyen Gunung Kedah, letaknya kira-kira 4,000 kaki dari permukaan laut di Gunung Jerai di Kedah. Stesen itu termasuk dua buah pemancar, berharga RM600,000 dan akan memberi faedah kepada pemandang-pemandang di Kedah, Perlis dan Pulau Pinang. Gunung Jerai ialah stesen pemancar yang ke empat dalam rangkaian televisyen Malaysia dalam negeri-negeri Tanah Melayu.