PERJANJIAN MENUBUHKAN PUSAT SERANTAU PERANCANGAN ALAM SEKITAR DAN KAJIAN SAINS GUNAAN, DITANDATANGANI, DI UNIVERSITI PERTANIAN MALAYSIA - 00.09.1978


ProductCode: IMG20165226
Price:
DocumentDescription: Perjanjian menubuhkan Pusat Serantau Perancangan Alam Sekitar dan Kajian Sains Gunaan telah ditandatangani di Universiti Pertanian Malaysia hari ini. Gambar menunjukkan di sebelah kanan Datuk Alwi Jantan Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan sedang menandatangani perjanjian bagi pihak Kementerian dan Kerajaan Malaysia dan Dr. L. Verstuyft bagi pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia, di saksikan oleh Yang Berhormat Tan Sri Chong Hon Nyan.