‘RANCANGAN BUKU HIJAU’, PELANCARAN OLEH PERDANA MENTERI,TUN HAJI ABDUL RAZAK BIN HUSSEIN,BILIK GERAKAN, KUALA LUMPUR - 20.12.1974


ProductCode: IMG20169396
Price:
DocumentDescription: Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Tun Haji Abdul Razak bin Hussein, Hari ini (20.12.1974) telah Melancarkan "Rancangan Buku Hijau" di Bilik Gerakan Perdana Menteri, Di Kuala Lumpur. Gambar menunjukkan (Dari Kiri): Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Tan Sri Ghazali Shafie; Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, Datuk Hussein Onn; Yang Amat Berhormat Perdana Menteri; Yang Berhormat Menteri Pertanian dan Luar Bandar, Encik Abdul Ghafar Bin Baba, Dan Menteri Penerangan dan Tugas-tugas khas bagi Hal Ehwal Luar Negeri, YBM Tengku Ahmad Rithauddeen.