PERASMIAN STADIUM NASIONAL, BUKIT JALIL DAN SISTEM TRANSIT ALIRAN RINGAN, SISTEM 1 (LRT) OLEH DATO' SERI DR. MAHATHIR MOHAMAD, KUALA LUMPUR, 11 JULAI 1998


ProductCode: IMG20168368
Price:
DocumentDescription: Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Mahathir Mohamad Perasmian Stadium Nasional, Bukit Jalil dan Sistem Aliran Ringan (LRT) di Kuala Lumpur.