LAWATAN DATUK SERI AHMAD SARJI ABDUL HAMID KE BAHAGIAN SAMARAHAN, SARAWAK. 22 FEBRUARI 1993. DATUK SERI AHMAD SARJI DIBAWA MELIHAT PERSEKITARAN KOMPLEKS IMIGRESEN TEBEDU SARAWAK-MALAYSIA


ProductCode: IMG20165649
Price:
DocumentDescription: Datuk Seri Ahmad Sarji dibawa melihat persekitaran Kompleks Imigresen Tebedu Sarawak-Malaysia.