Lembaga Letrik Negara Ditubuhkan

Pada hari ini 01.09.1949, Lembaga Letrik Negara telah ditubuhkan dengan rasminya, sebagai sebuah badan berkanun dan ditubuhkan di bawah Ordinan Elektrik No. 30, 1949. Lembaga Letrik Negara yang ditubuhkan ini mempunyai seorang pengerusi, seorang timbalan pengerusi dan lima orang ahli. Sejarah penggunaan elektrik di negara ini bermula pada tahun 1904 dan bekalan elektrik yang pertama telah disalurkan di Pulau Pinang. Kemudiannya diikuti dengan Kuala Lumpur pada 1905. Seterusnya penggunaan elektrik berkembang dengan pembinaan beberapa empangan hidro elektrik, antaranya empangan di Malim Nawar dan Cenderoh yang dibina pada 1928 dan 1929. Sebelum tertubuhnya lembaga itu, bekalan elektrik dikendalikan oleh Jabatan Letrik yang merupakan sebuah jabatan di bawah Jabatan Kerja Raya sehingga ia menjadi sebuah jabatan sendiri pada 1 Januari 1947. Kemajuan negara dan keperluan terhadap tenaga elektrik semakin bertambah dan pada 1953 sebuah badan ditubuhkan bagi mengawal dan mentadbir polisi-polisi berkaitan dengan bekalan elektrik. Fungsi dan tanggungjawab lembaga ini adalah seperti yang terkandung dalam Seksyen 15, Ordinan Elektrik. Ibu pejabat Lembaga Letrik Negara ini terletak di Kuala Lumpur dan bertanggungjawab mentadbir cawangan-cawangan lain. Dengan tertubuhnya Lembaga Letrik Negara ini, perkembangan dalam bidang bekalan elektrik di negara ini semakin bertambah dan penggunaan tenaga elektrik dapat dikawal dengan sepenuhnya.