PENYATA JAWATANKUASA AMINUDDIN DITERBITKAN

Tarikh Peristiwa pada 31-10-1962

'   Pada  hari  ini  dalam  tahun 1962,  “Penyata  Kelemahan  Pelajaran  Melayu  Aminuddin  Baki” telah  diterbitkan. Penyata  ini   membentangkan  syor-syor  untuk  mengatasi  masalah  kelemahan  pelajaran  di  kalangan  murid-murid  Sekolah  Kebangsaan  khususnya  murid-murid  Melayu. Perkembangan  negatif  ini  menimbulkan  kebimbangan  kepada  kerajaan  apabila  bi...'

PELANCARAN TABUNG KEBAJIKAN PEWIRA KEBANGSAAN

Tarikh Peristiwa pada 31-10-1968

'Jasa dan pengorbanan anggota-anggota pasukan keselamatan sentiasa diberikan perhatian oleh Kerajaan. Sumbangan yang telah diberikan dalam memastikan keselamatan dan kesejahteraan negara merupakan sesuatu yang paling berharga yang tidak dapat dinilai dengan wang ringgit. Walaupun begitu sebagai tanda penghargaan rakyat dan negara kepada mereka sebuah tabung kebajikan y...'
PENYATA JAWATANKUASA AMINUDDIN BAKI DITERBITKAN

Tarikh Peristiwa pada 31-10-1962

'Perkembangan Pelajaran orang Melayu selepas Merdeka terutamanya di kalangan murid-murid Sekolah Kebangsaan telah menimbulkan kebimbangan kepada kerajaan. Ini dapat dilihat dari bilangan murid-murid yang benar-benar berkebolehan naik ke sekolah menengah sangat berkurangan. Di atas kesedaran ini, pada 20 Februari 1961 Menteri Pelajaran Encik Abdul Rahman bin Talib, tela...'
YAYASAN PELAJARAN MARA DILANCARKAN

Tarikh Peristiwa pada 31-10-1968

'Pada hari ini dalam tahun 1968, Yayasan Pelajaran Mara (YPM) telah dilancarkan dengan rasminya oleh Timbalan Perdana Menteri, Tun Abdul Razak. Usul pembentukan yayasan ini telah diluluskan oleh Kongres Bumiputra kali yang kedua. Tujuan utama yayasan ini ditubuhkan ialah untuk mengumpulkan sumber-sumber kewangan bagi membiayai anak-anak Melayu melanjutkan pelajaran mer...'
PELANCARAN TABUNG KEBAJIKAN PERWIRA NEGARA

Tarikh Peristiwa pada 31-10-1968

'Pada hari ini 31.10.1968, Timbalan Perdana Menteri, Tun Abdul Razak bin Hussein telah merasmikan Tabung Amanah Perwira Negara di bilik Gerakan Negara, Kuala Lumpur. Tabung ini bertujuan untuk membantu keluarga dan tanggungan anggota-anggota pasukan keselamatan yang telah terkorban atau cedera dan cacat anggota sewaktu menjalankan tugas mengawal ketenteraman dan keaman...'