CADANGAN GAGASAN MALAYSIA

Tarikh Peristiwa pada 27-05-1961

'  Pada  hari  ini dalam  tahun 1961,  Perdana  Menteri  Persekutuan  Tanah  Melayu,  Tunku  Abdul  Rahman  Putra   telah  menyuarakan  hasrat  tentang  perlunya  diwujudkan  satu  rancangan  untuk  membawa  Persekutuan  Tanah  Melayu,  Singapura,  Borneo,  Brunei  dan  Sarawak  ke  dalam  satu bentuk  kerjasama  politik dan ekonomi.  Beliau  mengemukakan  cadangan men...'

PENGUMUMAN RANCANGAN MALAYSIA KEDUA

Tarikh Peristiwa pada 27-05-1971

'  Pada  hari  ini  dalam  tahun  1971,  Perdana  Menteri,  Y.A.B.  Tun  Abdul  Razak Hussein telah  mengumumkan  Rancangan  Malaysia  Kedua  (RMK-2)  dengan  peruntukan  belanjawan  sejumlah  $14,350  juta.  RMK-2  adalah  berpandukan  kepada  sebab  dan  kesan  peristiwa  berdarah  13  Mei  1969.  Perkara  yang  sangat  dipentingkan  dalam  penerapan  rancangan  ini ...'
PELANCARAN KEMPEN KESEDARAN RANCANGAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KAMPUNG

Tarikh Peristiwa pada 27-05-1983

' Tumpuan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kerajaan tidak pernah melupakan masyarakat luar bandar. Sebahagian besar daripada penduduk di Malaysia tinggal di luar bandar. Salah satu daripada usaha yang dijalankan oleh Kerajaan ialah pembangunan dalam industri kecil dan sederhana. Pada hari ini 27 Mei 1983, Perdana Menteri, Dato’ Seri Dr. Mahathir Mohamad telah mera...'
PELANCARAN KEMPEN KESEDARAN RANCANGAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KAMPUNG DAN KARYANEKA

Tarikh Peristiwa pada 27-05-1983

'Perusahaan industri kampung yang dijalankan oleh penduduk-penduduk luar bandar adalah penting sebagai sumber pendapatan penduduk berkenaan.  Usaha untuk menjadikan industri kampung sebagai perusahaan yang lebih menguntungkan dan sistematik sentiasa dijalankan oleh Kerajaan.  Menyedari hakikat dan kepentingan industri kampung yang boleh mendatangkan pulangan yang baik ...'
CADANGAN GAGASAN MALAYSIA

Tarikh Peristiwa pada 27-05-1961

'Pada hari ini 27.5.1961, Tunku Abdul Rahman Putra mengemukakan Gagasan Malaysia.  Perkara ini dikemukakan oleh beliau dalam satu majlis jamuan yang diadakan oleh Persatuan Wartawan Luar Negeri-Asia Tenggara di Singapura. Dalam ucapannya Tengku menyatakan bahawa Tanah Melayu tidak dapat memencilkan diri dari politik antarabangsa.  Lambat laun ia harus bersefahaman deng...'