PELANCARAN SKIM AMANAH SAHAM NASIONAL (ASN)

Tarikh Peristiwa pada 20-04-1981

' Pada  hari  ini  dalam  tahun  1981, Perdana  Menteri  Dato’  Hussein  Onn  telah melancarkan  Skim  Amanah  Saham  Nasional  (ASN)   bertempat  di  Dewan  Tunku Abdul  Rahman,  Kuala  Lumpur.  Skim  Amanah  Saham  Nasional  telah  ditubuhkan  pada  22  Mei  1979, di  bawah  Akta  Syarikat  1965  bagi  melibatkan penyertaan secara  beramai- ramai  kaum  bumiputera  ...'

UPACARA PERASMIAN MUZIUM NEGERI TERENGGANU

Tarikh Peristiwa pada 20-04-1996

'   Pada  hari  ini  dalam  tahun  1996, upacara  perasmian  Muzium Negeri  Terengganu  telah  disempurnakan  oleh  DYMM Sultan  Mahmud  Al-Muktafi  Billah  Shah,  Sultan  Terengganu.  Kompleks  Muzium  Negeri  Terengganu   yang  terletak  di  Kampung Bukit  Losong, Paloh, Kuala  Terengganu  ini  meliputi  kawasan  seluas  27  hektar.  Terdiri dari 4 blok bangunan Muzi...'
PELANCARAN `KRAF SEMASA - SATU DEMENSI BARU’ DI INFOKRAF MALAYSIA

Tarikh Peristiwa pada 20-04-1987

'Warisan kebudayaan masyarakat lama tinggalan nenek moyang mempunyai nilai kesenian dan nilai estatika yang tinggi. Pelbagai tinggalan tersebut terukir di pelbagai tempat seperti rumah, ukiran tempayan, kain batik, anyaman, seramik dan perak. Ke arah memperkukuhkan serta memperkembangkan lagi nilai-nilai warisan pelbagai pendekatan dijalankan seperti memasukan unsur-un...'
PERSATUAN MELAYU KELANTAN DITUBUHKAN

Tarikh Peristiwa pada 20-04-1939

'Kesedaran politik, berpersatuan dan semangat kebangsaan di kalangan orang-orang Melayu Kelantan semakin meningkat di tahun-tahun 1930an.  Di atas kesedaran dan perasaan untuk menghilangkan fahaman kedaerahan, maka orang-orang Melayu Kelantan perlu menubuhkan persatuan untuk orang-orang Melayu Kelantan sendiri. Pada hari ini 20.4.1939 Persatuan Melayu Kelantan telah di...'
FRANCIS LIGHT MENANDATANGANI PERJANJIAN DENGAN SULTAN KEDAH

Tarikh Peristiwa pada 20-04-1791

'Pada hari ini 20.4.1791, satu perjanjian telah ditandatangani di antara Sultan Kedah dan Kompeni Inggeris.  Sultan Kedah diwakili oleh Tengku Shariff Muhamad, Tengku Along Ibrahim dan Dato\' Penggawa Teleban, manakala Francis Light mewakili Kompeni Inggeris.Perjanjian itu mengandungi 9 perkara di antara yang terpenting adalah: Sultan akan menerima 6,000 ringgit Sepany...'