WAWASAN 2020
Pakej : RANCANGAN MALAYSIA KEENAM
Sinopsis Video
Pada 28 Februari 1991, Dato’ Seri Dr. Mahathir Mohamad telah membentangkan satu kertas kerja bertajuk "Malaysia-Melangkah ke Hadapan" yang mengandungi satu pemikiran dan rangka kerja mengenai hala tuju Malaysia menjadi sebuah negara maju pada tahun 2020. Wawasan 2020 bertujuan untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju dengan caranya tersendiri tanpa terikut kepada cara dan corak negara maju yang ada sekarang. Kemajuan yang dicita-citakan ialah kemajuan yang seimbang dan sempurna yang tidak semata-mata diukur dari segi pencapaian lahiriah atau fizikal semata-mata malah ia akan meliputi pewujudan satu masyarakat yang sempurna dengan nilai moral dan etika yang tinggi dan boleh dicontohi oleh negara-negara lain.
Kongsi : fb
Purata (0 Undian)

VIDEO YANG JUGA DALAM PAKEJ : RANCANGAN MALAYSIA KEENAM

KOMEN PELAWAT

Tiada komen lagi. Jadi Orang Pertama