PROGRAM TRANSFORMASI EKONOMI (ECONOMIC TRANSFORMATION PROGRAMME - ETP)
Pakej : RANCANGAN MALAYSIA KESEMBILAN
Sinopsis Video
Program Transformasi Ekonomi atau ETP yang dilancarkan pada 21 September 2010 adalah bertujuan untuk merancakkan pembangunan ekonomi serta membantu Malaysia mencapai cita-citanya untuk memperoleh status negara maju pada tahun 2020, dan juga sebagai tindak balas terhadap peralihan dalam ekonomi global. Melalui Program Transformasi Ekonomi (ETP) satu Unit Pengurusan Prestasi dan Perlaksanaan atau(PEMANDU) dengan rasminya telah ditubuhkan pada 16 September, 2009 dan merupakan satu unit di bawah Jabatan Perdana Menteri.Tujuan utama PEMANDU adalah menyelia pelaksanaan, menilai kemajuan, memudahcara serta menyokong penyampaian dan memacu kemajuan Program Transformasi Kerajaan (GTP) dan Program Transformasi Ekonomi (ETP) dan secara keseluruhannya menyelia Indeks Prestasi Utama (KPI) semua Menteri.
Kongsi : fb
Purata (0 Undian)

VIDEO YANG JUGA DALAM PAKEJ : RANCANGAN MALAYSIA KESEMBILAN

KOMEN PELAWAT

Tiada komen lagi. Jadi Orang Pertama